ඇමේසන් වනාන්තරයේ පරිසරය රැක ගැනීම උදෙසා තම ජීවිතය පරදුවට තබා සටන් කරමින් අවසානයේදී එය ජයගැනීම සඳහා අධිකරණයේ පිහිට පැතීමට සිදුවුනා. ඉක්වදෝරයේ ඇමේසන් වනාන්තරයේ ආදී කාලයේ සිට ස්වභාවික පරිසරය සමගින් ජීවත් වන වොරානි ගෝත්‍රිකයින් ලොව තෙල් බලවතුන් ට විරුද්ධව අධිකරණයේ පිහිට පැතුවේ ඇමේසන් වනාන්තරයේ තෙල් කැනීම් නවත්වා දමන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්. 

දකුණු ඇමෙරිකාවේ මෙන්ම මුළු ලෝකයේම පාරිසරික තුලනය වෙනුවෙන් අති විශාල දායකත්වයක් දරන ඇමේසන් වනාන්තරයේ අක්කර ලක්ෂ 5ක පමණ ප්‍රදේශයක් මේ නිසා භයානක පාරිසරික විපතකට මුහුණ දීමට සිදුවී තිබුනා. 

ඉක්වදෝර් රජය කටයුතු කලේ තෙල් කැනීම් සිදුකරන විදේශීය සමාගම් කිහිපයක් සමග ගිවිස ගනිමින් ඇමේසන් වනාන්තරයේ වොරානි ගෝත්‍රිකයින් සිටින වනාන්තර  ප්‍රදේශ 16ක් ලබා දීමට.

Я заголовок. Дважды кликните по мне!

නමුත් අවසානයේදී ඉක්වදෝර් අධිකරණයේ ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවත් සමග නැවත වතාවක් වොරානි ගෝත්‍රිකයින්ට තම ජීවිතය නිදහසේ ගත කරන්නටත් එමෙන්ම ඇමේසන් වනාන්තරය රැක ගන්නටත් අවස්තාව ලැබී තිබෙනවා. 

මේ ක්‍රියාව අනික් රටවලටත් ආදර්ශයක් ලබා ගනිමින් ඒ ඒ රටවල් වල තිබෙන වනාන්තර රැක ගැනීම සඳහා ඉදිරියට පැමිණෙන ලෙස පරිසර හිතකාමීන් ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් වොරානි ගෝත්‍රිකයින් පවසනවා.

www.sanchara.lk

25.05.2019

Photos - www.amazonfrontlines.org

CHE  book cover (1).jpg
සංචාර ප්‍රකාශන 
මේ ස්ථාන වලින් මිලදී ගත හැක.
Surasa - Sooriya - Dayawansa - Maradana

Sadeepa - Samudra - Borella

Sarasavi All Outlets & Leading Other Book Shops Islandwide.

&

P & P Associates - Rajagiriya

Tel: 071-4304044

ගොඩගේ පොත් ප්‍රකාශකයෝ 

දයාවංශ ජයකොඩි පොත් ප්‍රකාශකයෝ 

සුරිය පොත් ප්‍රකාශකයෝ 

සුරස පොත් ප්‍රකාශකයෝ 

සදීපා පොත් ප්‍රකාශකයෝ 

රත්න පොත් ප්‍රකාශකයෝ 

​සරසවි පොත් ප්‍රකාශකයෝ 

Internet - Online Order

රුවන්ඩාව ගැන මගේ හිත තුල මෙතරම් ආදරයක් ඇති වනු ඇති බව නම් මා කවදාකත් විශ්වාස නොකලෙමි. රුවන්දාවට පැමිණීමට පෙර  ඒ රට ගැන මා සිතා සිටියේ උන සංවර්ධිත දරිද්‍රතාවයෙන් පෙලෙන අනාරක්ෂිත රාජ්‍යයක් බවයි. වසර කිහිපයකට  උඩදී මා නැරඹු රුවන්ඩා හෝටලය නමැති...

Please reload