ජායාරුප පුවත්

චෙට්ටිනාඩ් ආහාර

කරයිකුඩි - ඉන්දියාව

ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ චෙට්ටිනාඩ් ප්‍රදේශයේ පාරම්පරික ආහාර රටාවකි. ඉන්දියානු ආහාර වර්ග අතරින් චෙට්ටිනාඩ් ආහාර ඉතාමත් රසැති එමෙන්ම විශේෂ අරෝමාවන් සහිත වේ. බොහෝ අවස්ථාවල චෙට්ටිනඩ් ආහාර එළවලු වලින් පමණක් පිළියෙළ කරගනී. නැවුම් මසාල සහ තම්බාපු බිත්තරයක් චෙට්ටිනාඩ් ආහාර වේලක අනිවාර්ය වේ. සමහර අවස්ථාවලදී ලුණු දැමු එළවලු වර්ගද ආහාරයට එකතු කර ගනී. මස් වර්ග වලින් කුකුල් මස් හෝ බැටළු මස් ද චෙට්ටිනාඩ් ක්‍රමයට පිස ගැනෙන අතර මේවා අනුභව කරන්නේ ඉඳීයප්පන් , බත් හෝ ඉද්ලි සමගය. 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
නගෝර්නි කරබාහ්

නගෝර්නි කරබාහ්

නගෝර්නි කරබාහ්

හෑෂ් සුප්

හෑෂ් සුප්

ආර්මේනියාව

ඉරාන ආහාර

ඉරාන ආහාර

ඉරානය

කොරියානු ආහාර

කොරියානු ආහාර

දකුණු කොරියාව

ඔබේ අදහස්