ජායාරුප පුවත්

ශේන්ග්යාලොව් හත්ස් 

නගෝර්නි කරබාහ් 

නගෝර්නි කරබාහ් යනු අසර්බෛජානයෙන් වෙන්ව පිහිටුවා ගත් නව රාජ්‍යයකි. ශේන්ග්යාලොව් හත්ස් යනු එහි ජනප්‍රියතම රොටී වර්ගය වේ. ආයුර්වේද පත්‍ර වර්ග 18ක පමණ එකතු කර රොටී තුලට දමා පුළුස්සා ගන්න මෙම රොටී වයින් හෝ බීර සමග හෝ නගොර්නි කරබාහ් හි ප්‍රසිද්ධ කිරි පානයක් වන තාන් සමගද ආහාරයට ගනී. සෑම පොලකම එමෙන්ම සෑම උත්සව අවස්ථාවකදීම හත්ස් අනිවාර්යයෙන්ම දක්නට ඇත. 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
ජායාරුප පුවත්
හෑෂ් සුප්

හෑෂ් සුප්

ආර්මේනියාව

චෙට්ටිනාඩ් ආහාර

චෙට්ටිනාඩ් ආහාර

කරයිකුදී, ඉන්දියාව

ඉරාන ආහාර

ඉරාන ආහාර

ඉරානය

කොරියානු ආහාර

කොරියානු ආහාර

දකුණු කොරියාව

ඔබේ අදහස්