රන් දෙවොලේ වග තුග
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

පන්ජාබයේ රන් දෙවොල ඉන්දියාවට විතරක් පොදු දේපලක් නොවෙයි කියලා මට හිතුනේ මගේ ඇස් දෙකෙන් රන් දෙවොල දැකපු දවසේ.

 

සික් ජාතිකයින්ගේ අති පුජනීය ස්ථානය වන රන් දෙවොල පිහිටා තිබෙන්නේ ඉන්දියාවේ පන්ජාබ් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අම්රිත්සාර් නගරයේ.  1574 දී තමයි මේ අම්රිත්සාර් නගරය බිහිවී තිබෙන්නේ. 4 වන සික් ගුරු රාම් දාස් තමයි මෙයට මුලිකත්වය ලබා දුන්නේ. නමුත් මේ රන් දෙවොල මුලින්ම බිහිවුනේ පස්වන ගුරු අර්ජාන්ගේ කාලයේ.

රන් දෙවොලට මා පැමිණි දිනයේ අති විශාල ජනතාවක් එය නැරඹීම සඳහා පැමිණ සිටියා.

 

රන් දෙවොලට ඇතුල් වීමේදී කාන්තාවන් මෙන්ම පිරිමින්ද හිස ආවරණය කර ගන්න ඕන. ඒ වගේම පාවහන් ගලවා රන් දෙවොල් භූමියට ඇතුල් වීම පිළියෙළ කර ඇත්තේ පටු දිය අගලක් හරහා. ඒ මතින් යන විට ඔබේ පාද පිරිසිදු වෙනවා ඇති.

ජායාරූප පුවත්   

Please reload

මෙසේ දෙවොල් භූමියට ඇතුල් වෙත්දී ඔබට රන් දෙවොල ප්‍රථම වරට දිස් වන්නේ චමත්කාර ජනක අන්දමට.  මේ රන් දෙවොල් සංකීර්ණය හඳුන්වන්නේ ගුරුද්වරා සංකීර්ණය නමින්. රන් දෙවොල කියන්නේ මේ සංකීර්ණයේ තිබෙන පුංචි දේවාලයක්. මෙය තනිකර රන් ආලේපිත පුංචි දේවාලයක්. ගුරුද්වරා සංකීර්ණයේ තිබෙන විශාල පොකුණේ  මැද තමයි මේ රන් දෙවොල ඉදි කර තිබෙන්නේ. මේ දෙවොලට යාම සඳහා මේ පොකුණ හරහා කිරි ගරුඬ වලින් සෑදු පාලමක්ද තනා තිබෙනවා. මේ පොකුණ හඳුන්වන්නේ අමරනීයත්වයේ ජලාශය වශයෙන්. මේ ජලාශයේ ජලය ශුද්ධවූ ජලය හැටියටයි සික් ජාතිකයින් සලකන්නේ.

සික් ජාතිකයින් විශ්වාශ කරන්නේ අවම වශයෙන් රත්තරන් කි.ග්‍රෑම් 750ක් පමණ වැය කර මේ රන් දෙවොලේ මුදුන් කොත සාදා ඇති බවයි.

 

සික් ජාතිකයින් මෙන්ම මේ ස්ථානයට පැමිණෙන අනිකුත් ජාතිකයින්ද  මේ අමරනීයත්වයේ ජලාශයේ ස්නානයේ යෙදෙනවා.  එයිනුත් ඔවුන් පෙන්වන්නේ රන් දෙවොලට ඇති භක්තිවන්තභාවයයි. ඒ වගේම මේ ජලාශයේ ස්නානයෙන් පසු ජලයෙන් පිටතට පැමිණෙන්නේ නැවුම් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් බවත් විශ්වාසයක් පවතිනවා.

මේ රන් දෙවොලේ ගුරු ග්‍රන්ථා සහිබ් හෙවත් ශුද්ධවූ ග්‍රන්ථයක් ආරක්ෂා සහිතව තබා තිබෙනවා. මේ ශුද්ධවූ ග්‍රන්ථයේ තිබෙන්නේ 1469 වර්ෂයේ සිට 1708 වර්ෂ කාල වලදී රචනා කරන ලද සික් ආගමික ස්ලෝක වල එකතුවක්.