වොඩ්කා ඉතිහාසයේ කෞතුකාගාරය

ලොව දිගම ගුවන් ගමනේ අසිරිය ..... 

Please reload

පෙබරවාරි මස 2 වැනිදා නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නුවරට විශේෂ දිනයක් වුනා.  

 

රේම්ලිනය, අධික ශීතල සහ හිම,  වලහා. ඒත් ඒ සියල්ලටම වඩා මුළු ලොවම හඳුනන වොඩ්කා නාමය ඉදිරියෙන් ඇත.

 

රුසියාවත් වොඩ්කාත් අතර ඇත්තේ කිසිදා නොබිඳෙන සම්බන්ධයකි. වොඩ්කා යනු රුසියානුවන්ගේ රුසියානු බව ඉස් මතු කර පෙන්වන එමෙන්ම ජාතික පානය යි කිවහොත් එය නිවැරදිය.

 

රුසියාවේ කිසිම උත්සවයක්, සංවත්සරයක්, උපන් දින සාදයක්, මංගල උත්සවයක් හෝ අවමංගල උත්සවයක් වොඩ්කා නැතිව නම් නොපැවැත්වේ. රුසියානු ජීවිතයේ සියලුම වැදගත් අවස්ථාවන්, සිහි කිරීම් උත්පත්තියේ සිට මරණ මංචකය දක්වා වොඩ්කා හා සම්බන්ධව පවතී.  රුසියාවේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රස්ථා පිරුලක් වන්නේ “නරක වොඩ්කා කිසිම දවසක නැහැ. හැමදාමත් ඇත්තේ හොඳ වොඩ්කා” යන්නයි.

 

 

ජයාරූප පුවත්