ජායාරුප පුවත්

බෝගෝරියා විල 

කෙන්යාව

 

කෙන්යාවේ උතුරු පෙදෙසේ පිහිටා ඇති බෝගෝරියා විල හඳුන්වන්නේ අප්‍රිකාවේ දර්ශනීයම විල හැටියටයි. සාම වසරකම මාර්තු - අගෝස්තු යන මාසවල ෆ්ලමින්ගෝ නමින් හඳුන්වන කොකුන් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගණනින් බෝගෝරියා විල වෙත පැමිණේ. මේ දර්ශනයන් දැක බල ගැනීමට කෙන්යාවට පැමිනෙන සංචාරකයින් ප්‍රමාණය ඇති විශාලය. එසේම බෝගෝරියා උණු වතුර උල්පත් පිහිටා ඇත්තේද බෝගෝරියා විල හා සම්බන්ධ සංරක්ෂිත බිම් පෙදෙසේහිය.

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
උදෑසන උයන

උදෑසන උයන

දකුණු කොරියාව

නයිරෝබි අභය භුමිය

නයිරෝබි අභය භුමිය

කෙන්යාව

පෙරියාර් අභය භුමිය

පෙරියාර් අභය භුමිය

තෙක්කඩි, ඉන්දියාව