ජායාරුප පුවත්

ශාන්ත උදෑසන උද්‍යානය 

සියෝල් නගරය - දකුණු කොරියාව

 

සියෝල් නගරයේ කලබලකාරී බවින් මිදී ශාන්ත නැවුම් පරිසරයක ආශ්වාදය ලැබීමට නම් ඔබ යායුතු ස්ථානය ශාන්ත උදෑසන උද්‍යානයයි. වර්ග කි.මී. 30000ක් ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිර ඇති මේ උද්‍යානයට මේ නම ලැබුනේ රවීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් විසින් කොරියාව සම්බන්ධයෙන් රචිත ශාන්ත උදෑසනක දේශය නමැති කවි පෙලිනි.  දර්ශනීය මිටියාවත්, කඳු වැටී, දිය ඇලි වලින් සමන්විත මේ උද්‍යානය නැරඹීම සඳහා ඇති විශාල සංචාරකයින් පිරිසක් දකුණු කොරියාවට පැමිණෙති.

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
ජායාරුප පුවත්
නයිරෝබි අභය භුමිය

නයිරෝබි අභය භුමිය

කෙන්යාව

බෝගොරියා විල

බෝගොරියා විල

කෙන්යාව

පෙරියාර් අභය භුමිය

පෙරියාර් අභය භුමිය

තෙක්කඩි, ඉන්දියාව

ද්‍රගෝන් ස්වාභාවික උමග

ද්‍රගෝන් ස්වාභාවික උමග

චීනය

අවතාර් කඳු නිම්නය

අවතාර් කඳු නිම්නය

චීනය

සියෝන්ග්සාන් ඉල්චුල්බෝන්ග්

සියෝන්ග්සාන් ඉල්චුල්බෝන්ග්

දකුණු කොරියාව

ඔබේ අදහස්