ජායාරුප පුවත්

සියෝන්ග්සාන් ඉල්චුල්බෝන්ග් ආවාටය  

ජෙජු දුපත - දකුණු කොරියාව 

මීට වසර ලක්ෂ ගණනකට පෙර මුහුදු පත්ලේ ගිනි කන්දක ඇතිවූ  භුමි කම්පාවක ප්‍රතිපලයක් ලෙස මේ ආවාටය බිහි වී ඇත. මෙය පිහිටා ඇත්තේ දකුණු කොරියාවට අයත් වන ජෙජු දුපතේ උතුරු කෙලවරෙහිය. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 90 ක උසකින් පිටා ඇති මෙම ආවාටය මීටර් 600ක පළල ද එමෙන්ම ඉතා තියුණු කළුගල් 99කින් මෙම ආවාටය වටවී ඇති විශාල ඔටුන්නක හැඩය විදහා දක්වයි.  ආවාටය ඉහල මුදුනේ සිට ජෙජු දුපතේ මනරම් දර්ශනයන් ඔබට දැක ගත හැක.

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
ද්‍රගෝන් ස්වාභාවික ගුහා

ද්‍රගෝන් ස්වාභාවික ගුහා

චීනය

නයිරෝබි අභය භුමිය

නයිරෝබි අභය භුමිය

කෙන්යාව

බෝගෝරියා විල

බෝගෝරියා විල

කෙන්යාව

උදෑසන උයන

උදෑසන උයන

දකුණු කොරියාව