රුසියාවේ ලෝක හොරු ගැන විස්තර සංචාරකයින්ට 

මොස්කව් නුවරට පැමිණෙන සංචාරකයින් වෙනුවෙන් අමුතුම මාදිලියේ සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ වෙනවා.  මේ සංචාරක මධ්‍යස්ථානය විසින් දිනපතා සංචාරකයින් වෙනුවෙන් පැය 2-3 දක්වා කාල ඇතුලත් නගර සංචාර කිහිපයක් ලෑස්ති කරමින් පවතිනවා.

 

මේ නගර සංචාර වලදී සංචාරකයින්ට පෙන්වන්නේ රුසියාවේ මෑත කාලයේදී බිහිවූ මහා පරිමාන මට්ටමේ හොරුන් ජීවත් වූ සහ දැනට ජීවත් වෙන නිවෙස් සහ ඔවුන්ගේ දේපල පෙන්වීමට. 

 

පළමුවන සංචාරය  හැටියට මෑතකදී රාජ්‍ය ධනය සහ දේපල ඇති විශාල වශයෙන් එනම් ඩොලර් කෝටි ගණන් වලින් ගසා කෑමේ සහ බලය අනිසි ලෙස පාවිච්චි කිරීමේ චෝදනා වලට වැරදිකරු වූ රුසියාවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ එව්ගේනියා වසීලියෙවා නමැති කාන්තාව ජීවත් වෙන නිවෙස සහ ඇය අනවසරයෙන් පවරා ගත් නිවාස පෙන්වීම සිදුවෙනවා.

 

දෙවන සංචාරය වන්නේ මෑත කාලයේදී රුසියාවේ තවත් මහා පරිමාන හොරුන් දෙදෙනෙකු ලෙස සලකුණු සහලින් ප්‍රාන්තයේ අග්‍රාන්ඩුකාර වරයා සහ කෝමි ප්‍රාන්තයේ  අග්‍රාන්ඩුකාර වරයා ජීවත් වෙන දැවැන්ත මන්දිර සහ ඉඩ කඩම් පෙන්වීම සඳහායි.  මොවුන් දෙදෙනාද ඩොලර් මිලියන 5කටත් වඩා අධික ප්‍රමාණයක් වංචා කරමින් හා අනවසරයෙන් රජයේ දේපල තමන් වෙත පවරා ගෙන් ඇතැයි පැවසෙනවා.  මොවුන් දෙදෙනාම පසුගියදා ජනාධිපති පුටීන් විසින් තනතුරු වලින් ඉවත් කරනු ලැබුවා.

 

මේ සංචාරක මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘවරුන් පවසන්නේ රුසියාවේ ලෝක හොරු දිනෙන් දිනම වැඩි වන නිසා බොහෝ දුරට මෙය ලාබ සහගත ව්‍යාපාරයක් වීමට ඉඩ ඇති බවයි. 

 

රුසියාවේ ජනතාවට මෙවැනි පෞද්ගලික සංචාරක ආයතන ගැන එතරම් විශ්වාසයක් නැති නිසා ඔවුන් පවසන්නේ  එක හොරු කණ්ඩායමක් තවත් හොරු කණ්ඩායම් පෙන්වා මුදල් උපයා ගැනීමට සැරසෙන බවයි.

 

 

 

ඔබේ අදහස්   

තවත් පුවත් 
Please reload

Please reload

ජයාරූප පුවත්