කියුබාවේ විප්ලවීය wi-fi

කියුබානු ජනතාවටත් එමෙන්ම කියුබාවට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයින් හටත් අන්තර්ජාල පහසුකම් මෙතෙක් කල් තිබුනේම නැති තරම්. නමුත් දැන් තත්වය වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. කියුබාවේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. දැනටමත් wi-fi hot spot කිහිපයක් හවානා නගරයේ ආරම්භ කර තිබෙනවා. උදේ සිට රෑ  වන තෙක් කියුබානු තරුණ කණ්ඩායම් මේවා ස්ථාන අසල තම දුරකථන සහ ලැප්ටොප් සමග මහා පාරේ පදික වීදිකාවල සිට අන්තර් ජාලයට එකතු වීම දැන් සුලභ දර්ශනයක් වෙලා. 

Я заголовок. Дважды кликните по мне!

කියුබානු නායක රාවුල් කැස්ත්‍රෝ පවසන්නේ 2020 වර්ෂය වන විට සෑම කියුබානුවෙකුටම අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි. 

 

දැනට ආරම්භ කර ඇති hotspot ස්ථාන 35 කදී 55,000ක පමණ පිරිසක් අන්තර් ජාලය හා සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. සාමාන්‍ය මාසික ආදායම $24ක් පමණ වෙන කියුබාවේ අන්තර්ජාලය සඳහා පැයකට $ 1.50ක් ගෙවා රජයට අනුබද්ධ Etecsa සමාගම මගින් නිකුත් කර ඇති Nauta කාඩ් පතක් ලබා ගැනීමට සිදුවෙනවා. එම මිල කියුබානුවන්ට දරා ගත නොහැකි මිලක්.