ඉතිහාසය අමතක කරමු !
The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live it.   

ලොව ශීතම නගරයට

ඔයිම්යාකොන් - රුසියාව 

 

Pole of Cold Expedition 

16-26 February

Oymyakon

ජීවිතයේ අමතක නොවන සහ දුෂ්කරම සංචාරය 

Expedition to the Pole of Cold -OYMYAKON, Russia.

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

රොහාන් ඩිරෙක්ස් 

2019 February 16-26

info@sanchara.lk

*රුසියාවේ ඈත පෙරදිග සයිබීරියානු වනාන්තර වල අවසානයට

*මේ ප්‍රදේශ හඳුන්වන්නේ සදාතනික ශීත ප්‍රදේශ ලෙස Permafrost

*ජෝශප් ස්ටාලින්ගේ සමයේ සෝවියට් දේශයේ දේශපාලන සිරකරුවන්ගේ ශ්‍රමයෙන්, මරණය මතින් - ඇටකටු මතින් බිහිවුණු මාර්ගයේ ගමන  On the Road of Bones

​*උෂ්ණත්වය බොහෝ විට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -40 සිට -60 දක්වා 

​*ලොව ජීවත්වීමට දුෂ්කරම නගරය OYMYAKON

මහා සයිබීරියානු දුම්රිය මාර්ගයේ තවත් ඈතට 

සෝවියට් දේශයේ සිරකරුවන්ගේ ශ්‍රමයෙන්, මරණය මතින් - ඇටකටු මතින් බිහිවුණු මාර්ගයේ ගමන

On the Road of Bones - Kolyma Highway

උෂ්ණත්වය බොහෝ විට සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -50 සිට -60 දක්වා 

World’s Coldest inhabited Area.

එක්වන්න සංචාර සමග 

​ඔබ කිසිම දිනෙක නොදකින ජායාරුප සහ වීඩියෝ 

See Amazing Photos & Videos that Show What Life Is Like in The Coldest Inhabited Town on Earth

Special Thanks  & Photos- විශේෂ ස්තුතිය සහ ජායාරුප 

www.yakutiatravel.com/

රොහාන් ඩිරෙක්ස් 

Expedition to the Pole of Cold

16-26 February 2019 

info@sanchara.lk

DSC_0741.jpg