මහාද්වීපයක තනි වුනෙමි නම් මේ කෘතියට පාදක වී ඇත්තේ ලොව සුවිසල් මහාද්වීපය වන රුසියානු සමුහාණ්ඩුවට අයත් රාජ්‍යයන් වල ශිෂ්ටාචාර ගමන් මග ඔස්සේ ඇවිද යමින් මනා ලෙස ගෙත්තම් කළ, කාලයේ වැලි තලාවෙන් වැසී යාමට තිබු අපුර්ව තොරතුරු ඇතුලත් ලිපි පෙළකි.

මහාද්වීපයක තනි වුනෙමි

₨450.00Price