මහාද්වීපයක තනි වුනෙමි | sanchara

මහාද්වීපයක තනි වුනෙමි නම් මේ කෘතියට පාදක වී ඇත්තේ ලොව සුවිසල් මහාද්වීපය වන රුසියානු සමුහාණ්ඩුවට අයත් රාජ්‍යයන් වල ශිෂ්ටාචාර ගමන් මග ඔස්සේ ඇවිද යමින් මනා ලෙස ගෙත්තම් කළ, කාලයේ වැලි තලාවෙන් වැසී යාමට තිබු අපුර්ව තොරතුරු ඇතුලත් ලිපි පෙළකි.

මහාද්වීපයක තනි වුනෙමි

₨450.00Price