රතු මුහුද වෙනුවට ඉන්දියන් සාගරය !

ඊජිප්තුවත් සමග තියෙන සියලුම ගුවන් සේවා නතර කරන්න රුසියාව තීරණය කරලා.  මේ වසරේ දැනට රුසියානු සංචාරකයින් මිලියනයකටත් වඩා ඊජිප්තුවේ සංචාරය කරලා තිබෙනවා.  ඊජිප්තුව කියන්නේ රුසියානු සංචාරකයින් අතර ජනප්‍රිය මෙන්ම ඔවුන්ට දැරිය හැකි මිලකට යන්නට පුලුවන් රටක්.

 

රුසියානු ගුවන් යානයක් ඊජිප්තු අහසේ දී අනතුරකට ලක්වීම ත්‍රස්තවාදී බෝම්බයක් නිසා සිදුවූ බව දැන් නිගමනය වෙමින් පවතිනවා. කෙසේ හෝ පමාවී හෝ රුසියාව මේ ඊජිප්තුව සමග ගුවන් සේවා නතර කර දමන්න දැන් තීරණය කරලා හමාරයි. දැනට අති විශාල රුසියානු සංචාරකයින් පිරිසක් මේ මොහොත වන විට ඊජිප්තුවේ වෙරළාසන්න නගර වල තම නිවාඩුව ගත කරමින් සිටිනවා.  දැන් ඔවුන් සියලු දෙනාම ඊජිප්තුවෙන් පිටවීමට බලා ගෙන සිටිනවා. ඊජිප්තුවේ සිටින රුසියානු සංච