රුසියාවේ භුමි ප්‍රමාණය තවත් වැඩිවේ.

 

 

මෑත කාලයේදී පවා අලුත් දුපත් සොයා ගැනීම සිදුවනවා. රුසියානු ගවේෂකයින් පිරිසක් රැගත් හෙලිකොප්ටර් යානයක් උත්තර ධ්‍රැවයට ආසන්නව නව සයිබීරියානු දුපත් සමුහයට ආසන්නව ලප්ටෙව් මුහුදේ දියවෙමින් පවතින අයිස් කඳු වලට උඩින් පියාසර කරත්දී නියමුවා මේ දුපත නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා.