මීට දින කිහිපයකට පෙර ජර්මනියේ හැම්බර්ග් නගරයේ පැවැත්වුණු Aircraft Interior Expo ප්‍රදර්ශනයේදී ප්‍රථම වරට ගුවන් යානා මගීන් සඳහා වෙනස් ආකාරයේ අසුන් වල ආකෘතීන් කිහිපයක් දැක බලා ගන්නට ලැබුනා.

ඒ තමයි ගුවන් යානයේ සිටගෙන යා හැකි ලෙස සකස් වුනු අසුන්.

ගුවන් ගමනකදී වැඩි පුර මගීන් රැගෙන යා හැකි ලෙස ගුවන් යානය සකසන්නේ කෙසේද කියා බොහෝ ගුවන් ආයතන දැනට වසර ගණනක සිට සැලසුම් කරනවා.  2003 වසරේදී ප්‍රථම වරට Airbus ආයතනය මේ ගැන වාර්තා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා.  ඒ වගේම 2010 වසරේදී රියන් එයාර් ගුවන් සමාගම මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දැක්වුවා. නමුත්  ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය වගේම බොහෝ රටවල් වල සිවිල් ගුවන් සේවා සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන ආයතන මේ වෙනුවෙන් විරුද්ධතාවය දැක්වුවා. ඒ එවැනි අසුන් ගුවන් මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා නොගැලපෙන බව පවසමින්.

නමුත් දැනටමත් බොහෝ ගුවන් ආයතන මේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ කරුණු අධ්‍යයනය කරමින් විවිධ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා.  මෙවැනි ගුවන් අසුන් සැලසුම් කරන්නේ ගුවන් කාලය අඩු කෙටි දුර ගුවන් ගමන් සඳහා. 

රියන් එයාර් ගුවන් සමාගමේ හිමිකරු මයිකල් ලැරී තමයි ගුවන් ගමන් වල හිට ගෙන යාම ගැන වගේම යානයේ වැසිකිලි භාවිතය සඳහා වෙනම ගාස්තුවක් අය කිරීම ගැනත් අදහස් පල කලේ. 

ඒ කියන්නේ අපිටත් හිටගෙන ගුවන් ගමන් යෙදෙන්න ළඟදීම ලැබේවි. !

ජායාරුප - aviaintercom/instagram , cnn.com

රොහාන් ඩිරෙක්ස් 

info@sanchara.lk

Please reload