සංචාරකයින් වෙනුවෙන් මොස්කව් නුවර වැසිකිලි කැෆේ  !

Please reload

 

රුසියාවේ මොස්කව් නුවර ළඟදීම සංචාරකයින් සහ රුසියානුවන් වෙනුවෙන් අමුතුම මාදිලියේ කැෆේ එකක් විවෘත වෙනවා. මෙහි ඇතුලත නිර්මානය වී තිබෙන්නේ සාමාන්‍ය වැසිකිලියක් ආකාරයට. කැෆේ එකට ඇතුල් වන ඔබට දිස් වෙන්නේ පැරණි සෝවියට් දේශයේ ජනාකීර්ණ වැසිකිලියක තිබු පරිසරයයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මේ කැෆේ එකේ භාවිතා කරන පිඟන් කෝප්ප සහ පුටු මේස පවා නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ වැසිකිලි උපාංග වලින්.  

 

 

Please reload

ජයාරූප පුවත්    

සංචාරකයින් වෙනුවෙන් මොස්කව් නුවර වැසිකිලි කැෆේ  !
සංචාරකයින් වෙනුවෙන් මොස්කව් නුවර වැසිකිලි කැෆේ  !

මෙහි අයිතිකරු පවසන්නේ මොස්කව් නුවරට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයින්ට මෙන්ම රුසියානුවන්ටද මෙය අමුතුම අත්දැකීමක් වෙන බවයි.

 

හැබැයි මෙවැනි වැසිකිලි කැෆේ දැනට ලොව රටවල් කිහිපයකම එනම් ජපානය, මැලේසියාව, තායිවානය වැනි රටවල් වලත් සමහර යුරෝපීය රටවල් වලත් තිබෙනවා. 

 

යුරෝපීය රටවල් වල එතරම් සුභවාදී ප්‍රතිචාරයක් මෙවැනි වැසිකිලි කැෆේ සම්බන්ධයෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් රුසියානුවන්ගේ ප්‍රතිචාරය අපිට ළඟදීම දැනගන්නට ලැබේවි. 

ඔබේ අදහස්   

තවත් පුවත්