මේ ජායාරූප නොදුටු දෙනෙත් නම් කුමකටද ? 

සංචාරකයින්ගේ ඇස නොගැටුණු ස්ථාන ඇත්නම් ඒ ස්වල්පයකි. එහෙත් ඇත්ත වශයෙන්ම සංචාරකයින් නොදන්නා අප්‍රසිද්ධ නමුත් සුන්දර ස්ථාන තවමත් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ලොව නොයෙක් රටවල් වල සැඟවී ඇත. මේ ඒවා වල දර්ශනීය ජායාරූප කිහිපයකි.  මේ ජායාරූප දැක ඒ ස්ථාන වලට වැඩිපුර සංචාරකයා නොකිරීමෙන් අපි කරන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමකි.

1.   රුසියාවේ ට්යුමෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ මේ දර්ශනීය විල පිහිටා ඇත. 

Я заголовок. Дважды кликните по мне!

                                   earth-chronicles

2.  වෙනිසියුලාවේ තෙපුයි කඳු 

                  kn3 / blazepress / samsebemagellan

3.  ඇමෙරිකාවේ හවායි දුපතේ හනකොහාවූ දිය ඇල්ල 

                             media mirkrasiv eco

4.    ඇමසොන් වනාන්තරය - රටවල් 9ක් හරහා මේ වනාන්තරය විසිරී ඇත.  ඒ බ්‍රසීලය, පේරු , කොලොම්බියාව, වෙනිසියුලාව, ඉක්වදෝරය, බොලීවියාව, සුරිනාමා සහ ප්‍රංශ ගිනීයාව යන රටවල්ය.

                                                         ejournalinternational / schraubwerk / brasileiro

5.  භූතානය සහ චීනය අතර පිහිටා ඇති මේ හිම ශීර්ෂය මීටර් 750ක් පමණ උසය. 

                                       imgur / amazonaws / lh4

6.   මැඩගස්කරයේ පිහිටා ඇති ගල් වනාන්තරය - ට්සින්ගි ඩි බෙමරාහා 

                    eclipses / travelel mandalay

7.   ආර්චිපල් කෙර්ගුඑලෙන් Archipel Kerguelen - ඉන්දියන් සාගරයේ ඈත කෙළවර පිහිටා ඇති මේ දුපතට ලඟා විය හැකි එකම මාර්ගය වන්නේ මැඩගස්කරයේ සිට ඉන්දියන් සාගරය තරණය කිරීමෙනි. 

                       wikimedia / tomclarkblog

8.   ආසියා පැසිෆික් සාගරයේ පිහිටා ඇති රොක් අයිලන්ඩ් හෙවත් ගල් දුපත 

                Igifsanimes / goodwp / medias

9.  ඉතියෝපියාවේ ඩලොල් ලුණු කාන්තාරය - දර්ශනීය වර්ණ සංකලනයන් දැකගත හැකි ලොව තවත් ස්ථානයක්  

                     flickr wikimedia / turcanin

10    හවායි දුපත අසල පිහිටා ඇති මේ කුඩා දුපත ගුප්ත බලවේග ඇති දුපතක් හැටියට ප්‍රසිද්ධය 

                      wikimedia / werc / coastalcare

Please reload