තුර්කියට යන්න එපා. රුසියානු සංචාරකයින්ට අවවාදයක් !

රුසියානු SU-24 යුධ ගුවන් යානයක් සිරියා-තුර්කි ගුවන් සීමාවේදී විනාශ කිරීමේ සිද්ධියත් සමගම රුසියාව සහ තුර්කිය අතර ප්‍රබල මත බේදයක් හට ගෙන තිබෙනවා. 

මේ අතර රුසියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සෙර්ගෙයි ලාව්රෝව් රුසියානු සංචාරකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ හැකි පමණ තුර්කියට යාමෙන් වලකින ලෙසයි. බොහෝ රුසියානු සමාගම් දැනටමත් තුර්කිය සමග වෙළඳ සම්බන්ධතා නවත්වන්න තීරණය කරලා. 

 

 

ඒ වගේම දැවැන්ත සංචාරක සමාගම් රුසියානු සංචාරකයින් සංචාරයන් සඳහා යැවීම නවත්වා දමන්න තීරණය කරලා. 

 

දැන් රුසියානු සංචාරක ආයතන තුර්කියේ මේ වන විට සිටින රුසියානු සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යා ලේඛන ලබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා.

 

සමහර විට ඊජිප්තුවේ සිදුවුවා මෙන් රුසියානු සංචාරකයින් හැකි ඉක්මනින් තුර්කියෙන් ගෙන්නා ගන්නට රුසියානු රජය ක්‍රියා කරාවි.

 

ජායාරුප සහ විස්තර  World News

ඔබේ අදහස්   

තවත් පුවත් 
Please reload

Please reload

ජයාරූප පුවත්