ලොව විශාලම ගස දැන් තනි ජායාරූපයක

ඔක්තෝබර් 01, 2015

ලොව විශාලම ගසට දැන් වයස අවුරුදු 3200ක් පමණ වෙනවා. මේ ගස් තිබෙන්නේ ඇමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ සේක්වොයි ජාතික වනොද්යානයේ. හැබැයි මෙතෙක් කල් කිසිම ජායාරුප ශිල්පියෙකුට මේ ගහේ තනි ජායාරුපයක් ගන්නට හැකිවී නැහැ. ඒ මේ ගහේ ඇති උස සහ....