ලොව ප්‍රථම සබ්මැරීන හෝටලය ඇමෙරිකාවෙන් ..

තවත් පුවත් 
Please reload

ඔබේ අදහස්   

Please reload

ජයාරූප පුවත්    

ලොව ප්‍රථම වතුර යට සබ්මැරීන හෝටලය මේ වන විට ඇමෙරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේ කී වෙස්ට් මුහුදේ ඉදි වෙමින් පවතිනවා. තව මාස 4 කින් පමණ මේ හෝටලයේ සේවා තාවකාලිකව ආරම්භ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. 

 

 

ඇමෙරිකාවේ Planet Ocean Underwater Hotel සමාගම තමයි මේ දැවැන්ත කාර්යය භාර අරගෙන තියෙන්නේ. 

 

සියලු සැප පහසුකම් වලින් සමන්විත කාමර 12ක් මේ සබ්මැරීන හෝටලයේ ඉදි වෙනවා. ඒ සියලුම කාමර වලට ශීතකරණ, අන්තර් ජාල පහසුකම්, රුපවාහිනී විතරක් නෙවෙයි දැවැන්ත භෝජනාගාරයක් සහ විශේෂ ප්‍රදර්ශන වේදිකාවක්ද ඇතුලත් වෙනවා.