ජායාරුප පුවත්

මල මුහුද

ජෝර්දානය

ජෝර්දානය සහ ඊශ්‍රාලය අතර පිහිටා ඇති විශාල විල හැඳින්වෙන්නේ මල මුහුද යනුවෙනි. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ අධික ලුණු සහිත බවයි. එය  සාමාන්‍ය මුහුදු ජලය වගේ 9 ගුණයක ලුණු අඩංගු වෙන අතර ජීවීන්ට වාසය කිරීමට  නොහැකි නිසා මේ විලට නැතිනම්  මුහුදට මල මුහුද dead sea කියන නම ලැබී තිබේ. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඇති පහලතම ස්ථානයත් වන්නේ මල මුහුදයි. ජලයේ අධික ලවන සාන්ද්‍රණය නිසා ඔබට පීනන්නට නොහැකි වුවත් නොගිලී දිය මත පාවී සිටීමේ හැකියාව නිසාත් මල මුහුදේ මඩ තම ශරීර මත ආලේප කර ගැනීමෙන් නොයෙකුත් රෝගාබාද වලට ප්‍රතිකාර ලැබෙතැයි පවතින විශ්වාසය නිසා වසරකට ඇති විශාල සංචාරකයින් පිරිසක් මල මුහුද වෙත පැමිණේ.

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
තවත් ජායාරුප පුවත්
පෙත්රා

පෙත්රා

ජෝර්දානය ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

ටාජ් මහල්

ටාජ් මහල්

ඉන්දියාව ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

පිරමීඩ

පිරමීඩ

ඊජිප්තුව ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

චීන මහා ප්‍රාකාරය

චීන මහා ප්‍රාකාරය

චීනය ඇතුළු තවත් ජයාරූප...

ඔබේ අදහස්