ලොව දිගම ගුවන් ගමනේ අසිරිය ..... 

Emirates completes world's longest nonstop flight

මාර්තු මස 2 වැනිදා නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නුවරට විශේෂ දිනයක් වුනා. ඒ එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම ආරම්භ කල ලොව දිගම ගුවන් ගමන අවසන් කල ප්‍රථම ගුවන් යානය පැය 17 කුත් විනාඩි 15ක් කල් ගෙවා ඩුබායි සිට කි.මී. 14,200ක් දුර ගෙවමින් නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නුවරට ලඟා වීම නිසා.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මේ සඳහා එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගමේ A 380 ගුවන් යානයක් යොදා ගැනුනා. නමුත් දිනපතා ගුවන් ගමනට  Boeing 777-200LR  යානයක් යොදා ගැනෙනවා. 

 

එමිරේට්ස් සමාගම පවසන්නේ මේ ගමන අවසානයෙදී ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුනාටත් වඩා ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ඉතිරී වූ බවත්ය.

 

ඒ වගේම කාලගුණික තත්වයන් හොඳින් අවබෝධ කර ගනිමින් ඩුබායි සිට ඕක්ල