බර්ලින් නගරය 

Fernsehturm සිට

බර්ලින් නගරය නැරඹීමට මීටර් 207ක් උසැති රුපවාහිනී කුලුන සුදුදුම ස්ථානය වේ. රිස්ටග් බිල්ඩිම, බ්‍රන්දන්බර්ග්  සහ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා පිටිය මැනවින් රුපවාහිනි කුලුනේ සිට දැකිය හැක. වසරකට සංචාරකයින් මිලියනයකටත් වඩා ප්‍රමාණයක් මෙම කුලුනේ සිට බර්ලින් නගරය නැරඹීමට පැමිණෙති.  මෙම රුපවාහිනී කුලුනේ උස මීටර් 368ක් වේ. 

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
සියොල්

සියොල්

දකුණු කොරියාව

කම්පාලා

කම්පාලා

ගඩ්ඩාෆි පල්ලිය මුදුනේ සිට-උගන්ඩාව

හොංකොං

හොංකොං

හොංකොං

නිව්යෝර්ක්

නිව්යෝර්ක්

එම්පයිර් ගොඩනැගිල්ලේ සිට

පැරණි දිල්ලි නගරය

පැරණි දිල්ලි නගරය

ජමා මස්ජිඩ් පල්ලිය මුදුනේ සිට

ඕක්ලන්ඩ්

ඕක්ලන්ඩ්

ස්කයි ටවර් මුදුනේ සිට

Please reload