ජායාරුප පුවත්

නිව්යෝර්ක් නගරය

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය 

නිව්යෝර්ක් නගරය එම්පයර් ගොඩනැගිල්ල මුදුනේ සිට නරඹන විට ඇත්තෙන්ම විශ්මයජනකය. අහස සිඹින උස ගොඩනැගිලි, ඒවා මුදුනේ ඇති හෙලිකොප්ටර් නැවැත්විය හැකි පිට්ටනි, පාලම් මේ සියල්ල ඔබ හමුවේ ච්ත්තාකරන දර්ශනයක් මවා පෙන්වයි. මීටර් 381ක් උසැති තට්ටු 102කින සමන්විත එම්පයර් ගොඩනැගිල්ල අද ලොව 25වන උසම ගොඩනැගිල්ල වේ. එහෙත් මීට වසර කිහිපයකට පෙර එය ලොව උසම ගොඩනැගිල්ල ලෙස සඳහන් වී තිබුණි. 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
ජායාරුප පුවත්
හොංකො

හොංකො

හොංකො

කම්පාලා

කම්පාලා

උගන්ඩා ගඩාෆි පල්ලිය මුදුනේ සිට

සියෝල්

සියෝල්

උතුරු සියෝල් කුලුන මුදුනේ සිට

පැරණි දිල්ලි නගරය

පැරණි දිල්ලි නගරය

ජමා මස්ජිඩ් පල්ලිය මුදුනේ සිට

ඕක්ලන්ඩ්

ඕක්ලන්ඩ්

ස්කයි ටවර් මුදුනේ සිට

බර්ලින්

බර්ලින්

ෆර්න්සේහ්ටුම් මුදුනේ සිට