ඕක්ලන්ඩ් නගරය

නවසීලන්තය

නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නුවර පිහිටා ඇති මීටර් 328ක් උසැති ස්කයි කුලුන සංචාරකයින් අතර ඉමහත් ජනප්‍රියතාවයට පත් වී ඇත. වීදුරු සෝපානයකින් සමන්විත මෙම කුලුනේ සිට පැහැදිලි දිනයක අවම වශයෙන් කි.මී. 80ක් පමණ දුරක් දක්නට හැක. මීටර් 192ක් උස පිහිටා ඇති වේදිකාවේ සිට පහලට පැනීම සහ එහි ඇති වීදුරු වේදිකාව මත ඇවිදීම මගින් අමතර ආශ්වාදාත්මක අත්දැකීමක් ලබා ගත හැක. 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
බර්ලින්

බර්ලින්

ජර්මනිය

සියොල්

සියොල්

දකුණු කොරියාව

කම්පාලා

කම්පාලා

ගඩ්ඩාෆි පල්ලිය මුදුනේ සිට-උගන්ඩාව

හොංකොං

හොංකොං

හොංකොං

නිව්යෝර්ක්

නිව්යෝර්ක්

එම්පයිර් ගොඩනැගිල්ලේ සිට

පැරණි දිල්ලි නගරය

පැරණි දිල්ලි නගරය

ජමා මස්ජිඩ් පල්ලිය මුදුනේ සිට

Please reload