පැරණි දිල්ලි නගරය

ඉන්දියාව

ඉන්දියාවේ ලොකුම මුස්ලිම් පල්ලිය වන ජමා මස්ජිඩ් පල්ලිය මුදුනේ සිට පැරණි දිල්ලි නගරයේ අපුරු දර්ශනයක් දැක බලා ගත හැක. හරියටම පැරණි දිල්ලි නගර මධ්‍යයේ පුංචි කඳු ගැටයක් මත පිහිටා ඇති මෙම ජමා මස්ජිඩ් පල්ලි භුමිය දිනපතාම පාහේ මුලිම් බැතිමතුන් ගෙන් සහ විදෙස් සංචාරකයින්ගෙන් පිරී පවතී. 

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
ඕක්ලන්ඩ්

ඕක්ලන්ඩ්

navaseelantha

බර්ලින්

බර්ලින්

ජර්මනිය

සියොල්

සියොල්

දකුණු කොරියාව

කම්පාලා

කම්පාලා

ගඩ්ඩාෆි පල්ලිය මුදුනේ සිට-උගන්ඩාව

හොංකොං

හොංකොං

හොංකොං

නිව්යෝර්ක්

නිව්යෝර්ක්

එම්පයිර් ගොඩනැගිල්ලේ සිට

Please reload